Info

Polni naziv podjetja:BAKRA, PODJETJE ZA NOTRANJO IN ZUNANJO TRGOVINO, D.O.O. KRANJ
Skrajšani naziv podjetja:BAKRA D.O.O. KRANJ
Naslov:Jezerska cesta 41 , SLO – 4000 KRANJ
Telefon:+386 4 20 41 712
Telefax:+386 4 23 42 042
E-Pošta:info@bakra.si
Leto ustanovitve podjetja:1992
SRG:1697/91 from 23.1.1992.
Št.reg.vložka.:1/02858/00, Okrožno sodišče v Kranju
Šifra dejavnosti:46.190
Osnovni kapital:208.646,00 EUR
Matična številka:5557755
ID št za DDV:SI58626450